Az ANNEX-sorozat

Az ANNEX egy olyan rövid videókból álló sorozatot jelöl, amely a kiállítás terében időről időre egy-egy műegyüttest más-más szakterület képviselője révén jár körül, aki saját tudományágának szemszögéből tágítja ki a traumaforrások értelmezésének folyamatát. Az egyes kiegészítések, az Annex-videók a microsite-re is felkerülnek párhuzamosan a kiállításban való megjelenésükkel. Az első Annex-videó június elején került ki, az utolsó augusztus elején.
Annex-résztvevők:
PETŐ Andrea, történész; PÓCSIK Andrea, kultúrakutató; SÍKLAKI István, szociálpszichológus; TAKÁCS Miklós, irodalomtörténész

További videók

A Videótárban olyan egyéb videófelvételek, illetve hangfelvételek is felkerültek, melyek közvetlenül a kiállításhoz kapcsolódó programként valósultak meg.

      

The ANNEX-series

ANNEX refers to a series of short videos which within the physical space of the exhibition will from time to time, explore a group of artworks by representatives of different disciplines from the perspective of their own field of expertise, expanding the process of interpreting sources of trauma. These extra programme elements, the Annex-videos will be uploaded gradually to the microsite too. The first Annex-video appeared in early June, the last in early August.
Annex-participants:
PETŐ Andrea, historian; PÓCSIK Andrea, culture researcher; SÍKLAKI István, social psychologue; TAKÁCS Miklós, literary historian 

Further videos

The Video Archives contains video and sound recordings of events that directly connected to the exhibition as satellite programs.

 

ANNEX 1 - PÓCSIK Andrea, kultúrakutató

videó-sorozat – 1. rész, 2022. június, 28′

video series – Episode 1, June 2022, 28′

 

ANNEX 2 - SÍKLAKI István, szociálpszichológus

videó-sorozat – 2. rész, 2022. június, 12′

video series – Episode 2, June 2022, 12′

 

ANNEX 3 - TAKÁCS Miklós, irodalomtörténész

videó-sorozat – 3. rész, 2022. július, 20′

 

video series – Episode 3, July 2022, 20′

 

ANNEX 4 - PETŐ Andrea, történész

videó-sorozat – 4. rész, 2022. július, 24′

 

video series – Episode 4, July 2022, 24′

 

Kerekasztal-beszélgetés | Francia Intézet, Budapest

Előhívás – beszélgetéssel. Kulturális traumaforrások a kortárs művészetben

2022. május 18, 18:00 / Francia Intézet, auditórium

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Előhívás című kiállítás kurátorai Pócsik Andrea kultúrakutatóval és Síklaki István szociálpszichológussal beszélgetnek a kortárs művészet eszközeiről a kulturális traumaforrások feldolgozásában, valamint arról, hogy az elmúlt három évtizedben hogyan változott a művészek szerepe ebben a folyamatban, hogyan befolyásolja tevékenységük a társadalmi változásokat.

Résztvevők
PÓCSIK Andrea, kultúrakutató
SÍKLAKI István, szociálpszichológus
FEIGL Fruzsina,
KÁLMÁN Borbála,
TIMÁR Katalin – a kiállítás kurátorai

Emplotment / Unearthing – through conversation. Cultural trauma sources in contemporary art.

May 18, 2022 – 6 p.m. / Institut Français (Auditorium)

The curators of Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art discuss the matter with culture researcher Andrea Pócsik and social psychologist István Síklaki about the tools of contemporary art in the processing of cultural trauma sources and how the role of artists has changed in this process in ht epast three decades, how their practice influences the social changes (the discussion is in Hungarian).

Participants

PÓCSIK Andrea, culture reseacher
SÍKLAKI István, social psychologist
FEIGL Fruzsina,
KÁLMÁN Borbála,
TIMÁR Katalin – curators of the exhibition