Az Annex egy olyan rövid videókból álló sorozatot jelöl, amely a kiállítás terében időről időre egy-egy műegyüttest más-más szakterület képviselője révén jár körül, aki saját tudományágának szemszögéből tágítja ki a traumaforrások értelmezésének folyamatát. Az egyes kiegészítések, az Annex-videók a microsite-re is felkerülnek párhuzamosan a kiállításban való megjelenésükkel. Az első Annex-videó június elején kerül fel.

Annex-résztvevők:

PETŐ Andrea, történész; PÓCSIK Andrea, kultúrakutató; SÍKLAKI István, szociálpszichológus; TAKÁCS Miklós, irodalomtörténész

Annex refers to to a series of short videos which within the physical space of the exhibition will from time to time, explore a group of artworks by representatives of different disciplines from the perspective of their own field of expertise, expanding the process of interpreting sources of trauma. These extra programme elements, the Annex-videos will be uploaded gradually to the microsite too. The first Annex-video will appear in early June. 

 Annex-participants: 

PETŐ Andrea, historian; PÓCSIK Andrea, culture researcher; SÍKLAKI István, social psychologue; TAKÁCS Miklós, literary historian